Boekaniers thuiswedstrijd

Ticket weggeefactie

Officiële regels

Aankoop niet verplicht

Ongeldig waar verboden

1. Promotieperiode: Deze Florida's Sports Coast-promotie (“Promotie”) begint om 15:00 uur Eastern Time (“ET”) op 6 oktober 2023 en eindigt om 17:00 uur ET op of rond 20 oktober 2023 (“ Promotieperiode”).

2. Geschiktheid: Alleen toegankelijk voor legale inwoners van de VS die op de datum van binnenkomst 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van Florida's Sports Coast/Pasco County, Florida (“Sponsor”), en alle daaraan gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, prijsaanbieders van dochterondernemingen en reclame- en promotiebureaus die betrokken zijn bij de Actie (gezamenlijk “Promotie-entiteiten”), en leden van hun directe familieleden (echtgenoten, ouders, kinderen en broers en zussen en hun echtgenoten) en/of degenen die in hetzelfde huishouden wonen van al deze werknemers komen niet in aanmerking. Nietig indien dit bij wet verboden of beperkt is. Onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, verordeningen en voorschriften. Door deel te nemen aan de Promotie aanvaarden deelnemers en gaan zij ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Officiële Regels.

3. Hoe doe je mee: 1️) Vind dit bericht leuk en deel het met je vrienden. 2) Reageer hieronder en tag de vriend die je graag mee zou willen nemen naar het spel. 3) Volg de Florida's Sports Coast Facebook-pagina. Elke post op sociale media doet mee aan de willekeurige trekking en maakt kans op een gratis paar Buccaneers-tickets voor de thuiswedstrijd van 2023. Maximaal vijf (5) deelnames per persoon tijdens de promotieperiode.

4. Kennisgeving/verificatie van winnaars: De potentiële prijswinnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook Messenger, waar het e-mailadres van de winnaar wordt gevraagd om digitale ticket(s) te verstrekken. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de Promotie, of een deel ervan, te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen, indien fraude, technische storingen of enige andere factor buiten de redelijke controle van de Sponsor de integriteit of het goede functioneren van de Promotie aantast, zoals bepaald door de Sponsor in naar eigen goeddunken, en in geval van annulering wordt de prijs toegekend in een willekeurige trekking uit alle in aanmerking komende inzendingen die vóór de annulering zijn ontvangen in overeenstemming met deze officiële regels. Het onvermogen van de Sponsor om een voorwaarde van deze Officiële Regels af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van die bepaling in. WAARSCHUWING: ELKE POGING VAN EEN DEELNEMER OF ENIG ANDER INDIVIDU OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE OF SOCIAL MEDIA PAGINA TE BESCHADIGEN DIE AAN DEZE PROMOTIE IS GEASSOCIEERD OF DE LEGITIEME WERKING VAN DE PROMOTIE TE ONDERMIJNEN, KAN EEN SCHENDING VAN HET STRAFRECHT EN HET BURGERLIJK RECHT ZIJN; MOCHT EEN DERGELIJKE POGING WORDEN ONDERNEMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM DERGELIJKE PERSOON TE VERVOLGEN EN SCHADE TE vorderen, VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke persoon te diskwalificeren die hij constateert: die probeert het deelnameproces en/of de legitieme werking van de Promotie te manipuleren of te ondermijnen; om de officiële regels te overtreden; of om op een onsportieve of storende manier te handelen of met de bedoeling een andere persoon te irriteren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen. Als de Promotie om wat voor reden dan ook niet kan verlopen zoals gepland, kan de Sponsor, naar eigen goeddunken, verdachte inzendingen ongeldig verklaren en (a) de Promotie wijzigen of de Promotie opschorten om de beperking aan te pakken, en vervolgens de Promotie hervatten op een op een manier die het beste aansluit bij de geest van deze Officiële Regels; of (b) de prijs willekeurig toekennen uit alle in aanmerking komende inzendingen die vóór de annulering zijn ontvangen in overeenstemming met deze officiële regels.

5. Garanties en verklaringen; Vrijwaring van aansprakelijkheid: U (winnaar) houdt hierbij de Sponsor en elk van de Promotie-entiteiten en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, managers, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden (de “Vrijgestelde Partijen”) schadeloos van en tegen claims van derden die voortkomen uit het gebruik van een Inzending en u doet afstand van elk recht op inspectie of goedkeuring van het gebruik van uw Inzending door de Sponsor in verband met de Promotie of op compensatie voor dergelijk gebruik. Deelname aan de Promotie houdt toestemming aan de Sponsor in om de naam en het adres van een winnaar en zijn/haar gast uitsluitend te gebruiken in verband met het beheer van de Promotie en zoals anderszins vereist door de wet. Door deel te nemen aan de Promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat Gevrijwaarde Partijen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor, en door de deelnemer zullen worden gevrijwaard voor enige aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade van welke aard dan ook aan personen, met inbegrip van overlijden en eigendom, als gevolg van geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, vanaf deelname, de aanvaarding, het bezit, het gebruik of misbruik van de prijs of een onderdeel daarvan, indien van toepassing, of deelname aan de actie of deelname aan een actiegerelateerde activiteit. Hierbij verklaart en garandeert u dat u deze Officiële Regels hebt gelezen, volledig op de hoogte bent van de inhoud ervan en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

6. Geschillen: DEELNEMERS/WINNAARS GAAN ERMEE AKKOORD DAT: ALLE KWESTIES EN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE BOUWGELDIGHEID INTERPRETATIE EN UITVOERBAARHEID VAN DE PROMOTIE OF DE 10/06/23, 15:00 uur Florida's Sports Coast's “Buccaneers Home Game Ticket Giveaway” Algemene voorwaarden – De sportkust van Florida

7. Sponsor/beheerder: Sponsor van de actie is Florida's Sports Coast/Pasco County, Florida, 1938 Duck Slough Blvd. Drie-eenheid, Florida 34655.

Deze Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook, Twitter of Instagram. U begrijpt dat u uw gegevens aan de Sponsor verstrekt, en niet aan Facebook, Twitter of Instagram.

nl_NLNederlands